Tr

9 meseci trudnoće za 4 minute.

Za samo 4 minute ovaj video prikazuje kako beba dolazi na ovaj svet – od začeća do rođenja.

Video predstavlja 3D vizualizaciju razvoja ploda u majčinoj utrobi.

Uzgred, pre 20-ak godina, mogli smo samo da sanjamo o ovakvom filmu, jer u to vreme nije postojalo tehnologija koja bi omogućila  ultrazvučnu sliku materice.

Eto, pogledajte: